To właśnie resellerzy i integratorzy najpierw nominują, a następnie wybiorą tych producentów, dystrybutorów i menedżerów, którzy nie tylko deklaratywnie, ale na bieżąco, w swojej codziennej praktyce biznesowej priorytetowo traktują współpracę ze swoimi partnerami handlowymi. Z tego też powodu prosimy nominujących o konkretne uzasadnienie dla każdej zgłoszonej kandydatury – ta bardzo istotne dla idei konkursu.   

Celem konkursu jest również nagrodzenie tytułem Channel Awards 2021 produktów i usług, które ponadprzeciętnie przyczyniły się rozwoju działalności biznesowej resellerów i integratorów na polskim rynku IT w jego wybranych segmentach. W sumie nominacje można zgłaszać w 13 różnych kategoriach.

Wasze nominacje wraz z uzasadnieniami trafią pod głosowanie Kapituły złożonej z 25 osób stojących na czele firm resellerskich i integratorskich – tych ogólnopolskich, ale także mniejszych, działających lokalnie. Takich, które współpracują z największymi producentami i dystrybutorami, ale także z tymi niszowymi czy specjalizowanymi. Członkowie Kapituły będą w imieniu całej społeczności partnerskiej decydować o końcowych wynikach plebiscytu.

Warunki zwycięstwa

Jako że konkurs ma na celu promocję dobrych praktyk partnerskich w branży IT, podczas głosowania, zgodnie z regulaminem konkursu, będą uwzględnianie między innymi poniższe kluczowe czynniki: 

– bieżące wsparcie świadczone przez specjalnie wyznaczone do tego celu, kompetentne i zaangażowane osoby (np. Channel Managerów);

– prowadzenie korzystnych programów partnerskich, optymalizowanych pod kątem potrzeb partnerów działających na polskim rynku IT i dostosowanych (np. pod względem progów sprzedażowych) do istniejących na nim warunków;

– prowadzenie cyklicznych akcji edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych skierowanych do kanału partnerskiego;

– stwarzanie korzystnych warunków handlowych, które dają partnerom możliwość prowadzenia stabilnej polityki sprzedażowej, a jednocześnie nie powodują nadmiernej konkurencji pomiędzy zbyt dużą liczbą partnerów handlowych;

– biznesowa uczciwość we współpracy z integratorami i resellerami.

Na Wasze nominacje czekamy pod adresem: crn.pl/channelawards2021. Przyjmowanie kandydatur do konkursu Channel Awards 2021 rusza 25 sierpnia i potrwa do 21 września br.