Zanosi się na to, że centra usług biznesowych (BSS) spróbują ściągnąć w tym roku sporo specjalistów IT. Otóż 98 proc. takich ośrodków zamierza przeprowadzić rekrutacje w 2022 r. Z tego prawie połowa (48 proc.) planuje rekrutacje IT. To trzecie miejsce na liście potrzeb, po finansach i księgowości (67 proc.) oraz HR (50 proc.) – według „Raportu płacowego 2022 – Centra usług biznesowych” Hays Poland.

W cenie będą również doświadczeni liderzy zespołów i menedżerowie, łączący unikatowe na rynku kompetencje ze znajomością określonych języków obcych.

65 proc. ośrodków BSS spodziewa się trudności w procesie rekrutacji w br.

Źródło: Hays Poland, „Raport płacowy 2022 – Centra usług biznesowych”

Trzeba przy tym pamiętać, że za tymi procentami kryją się duże liczby. Według prognozy ABSL w pierwszej połowie 2022 r. liczba osób zatrudnionych w sektorze BSS wyniesie 377 tys. (ok. 6 proc. więcej r/r). Na koniec I kw. 2021 r. było to 355 tys. w 1,6 tys. ośrodków.

IT dominuje w sektorze BSS
Największa grupa centrów usług biznesowych w Polsce specjalizuje się w IT (blisko 46 proc. ośrodków – według raportu ABSL z 2021 r.). Dotyczyło ich 40 proc. inwestycji na rynku. Specjaliści IT stanowią także najliczniejszą grupę pracujących w ośrodkach BSS w kraju (28,3 proc. kadr w 2021 r.). Oprócz tego centra inwestują w cyfryzację procesów (przeciętnie 42 proc. z nich w 2021 r.) i do tego też są potrzebni fachowcy.

Oprócz w 6 głównych ośrodków BSS w kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Katowice) szybko rośnie rynek m.in. w Rzeszowie, Łodzi i Opolu.

Plany inwestycji w 2022 r. najczęściej przewidują tworzenie nowych centrów IT, a także centrów usług wspólnych (SSC/BGS), badawczo – rozwojowych (R&D) i obsługi procesów biznesowych (BPO) – informuje w raporcie Justyna Chmielewska Executive Manager, Hays Poland.

Polskie centra osiągnęły dojrzałość
Polskie centra BSS będą kusić wysoko wykwalifikowanych ludzi, ponieważ jak zauważono w raporcie. nasz kraj z rynku obsługującego bardzo proste i powtarzalne procesy biznesowe, stał się lokalizacją ośrodków realizujących złożone procesy, wymagające zaawansowanych kompetencji, m.in. cyfrowych.

77 proc. ośrodków planuje podwyżki płac

W 2021 r. zaobserwowano wzrost wynagrodzeń w BSS rzędu 6 proc. r/r oraz o 15-20 proc. dla doświadczonych ekspertów. Większość wkrótce będzie zarabiać jeszcze więcej, bo w 2022 r. aż 77 proc. pytanych centrów usług wspólnych planuje podnieść płace pracownikom.

To wydaje się konieczne, skoro wynagrodzenie dla pracowników BSS to główny powód zmiany pracy (63 proc.). Specjalistów wygania z firmy także brak możliwości rozwoju (43 proc.).

Co ciekawe, nieco inna jest perspektywa pracodawców, którzy uważają, że to głównie stabilność zatrudnienia (54 proc.) najbardziej pomaga firmie pozyskać nowych ludzi.

Według raportu płacowego Hays obecnie zarabiają najlepiej specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, chmury, developerzy Java. Stawki dla kontraktorów wzrosły o 10 – 15 proc.

Jak rekrutują

Jak zauważono, zmieniają się procesy rekrutacyjne. Obecnie istotna jest szybkość reakcji i elastyczność. Rekrutacje coraz częściej prowadzone są wyłącznie zdalnie, zmniejszana jest liczba etapów do przejścia. Często jest to już tylko jedna dłuższa rozmowa z kandydatem.

Kandydaci, co nie zaskakuje, chcą co najmniej pracy w trybie hybrydowym, niezależnie od stanowiska, a coraz częściej całkowicie zdalnej. Z elastycznych modeli zatrudnienia korzysta jest 93 proc. centrów BSS.