Nakłady na centra danych w chmurze wzrosną o ponad 20 proc. rok do roku w kolejnych czterech kwartałach. Najwięcej wydadzą Google i Microsoft, uruchamiając usługi w 13 nowych regionach – według prognozy Dell’Oro Group (obaj giganci budują regiony chmurowe także w Polsce, Microsoft inwestuje 1 mld dol.).

Natomiast wydatki przedsiębiorstw, choć wykazują oznaki ożywienia, będą w najbliższym czasie wyhamowane przez ograniczenia w łańcuchu dostaw – przewiduje Dell’Oro Group.

„Bieżące problemy z łańcuchem dostaw mogą utrudniać inwestycje, ale prawdopodobnie będzie to miało wpływ na przedsiębiorstwa, a nie na chmurę” — uważa Baron Fung, dyrektor ds. badań w Dell’Oro Group.

W sumie według prognozy nakłady inwestycyjne na światowe centra danych wzrosną o 9 proc. w 2021 r.

Przewiduje się, że w tym roku wydatki na infrastrukturę sieciową przebiją inwestycje w infrastrukturę IT.

Prognozowany jest jednak kolejny cykl ekspansji chmury, który rozpocznie się w drugiej połowie 2021 r. W związku z tym dostawcy prawdopodobnie usług zwiększą wdrożenia serwerów najnowszej generacji.