Mniej niż jedna trzecia (29 proc.) szefów i liderów IT twierdzi, że ich centra danych zaspokajają bieżące wymagania. Tylko 11 proc. dyrektorów zarządzających i zaledwie 1 proc. inżynierów danych uważa, że ich centra danych są aktualizowane wyprzedzając bieżące potrzeby – według badania Vertiv.

Jako dwa najważniejsze obszary, które potrzebują modernizacji w ich firmach, ankietowani wskazali: bezpieczeństwo (45 proc.) oraz przepustowość i szybkość (43 proc.).

Hybrydowe IT przyszłością

Z badania wynika, że trend w kierunku hybrydowego IT przyspiesza wraz z rosnącym zasięgiem lokalizacji danych przedsiębiorstw. Aż 74 proc. liderów uważa, że nastąpi redukcja liczby pracowników lub część ich prac będą wykonywać zewnętrzni dostawcy usług chmurowych lub brzegowych.

Większość przedsiębiorstw przeniosła się poza lokalne centra danych lub ma taki zamiar. Dominować będzie podejście łączące różne architektury (chmura prywatna, publiczna, hybrydowa) i bardziej rozproszone przetwarzanie (lokalne centra, edge i chmura hybrydowa).

Obecnie średnio 32 proc. danych jest przechowywanych w lokalnych data center.

—-

Dane pochodzą z raportu Forbes Insight i Vertiv, The Modern Data Center.