W branży centrów danych i IT istnieje rozbieżność między tym, co firmy deklarują, a rzeczywistym wdrażaniem programów zrównoważonego rozwoju w pełnym cyklu życia infrastruktury IT – wynika z badań 451 Research, Forrestera i Canalysa wśród ponad 3 tys. podmiotów z całego świata.

Otóż 26 proc. specjalistów IT twierdzi, że ich organizacja posiada program zrównoważonego rozwoju obejmujący cały cykl życia infrastruktury. Jedynie 14 proc. firm podejmuje działania zmierzające do wdrożenia takiego programu – według badania 451 Research.

Analiza wykazała ponadto, że 22 proc. respondentów nie koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, ale może podejmować inicjatywy w zakresie efektywności, w określonych obszarach działalności.

W przypadku centrów kolokacyjnych najczęciej oczekiwania klientów powodują inicjatywy operatora data center na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wyniki badań są jednoznaczne: branża wie, że zrównoważony rozwój musi być traktowany priorytetowo, ale nadal istnieją wyzwania związane z wdrażaniem działań” – komentuje Pankaj Sharma, wiceprezes wykonawczy Schneider Electric.

Jak twierdzi, jest już technologia umożliwiająca podjęcie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dane Schneidera wskazują np., że jednym z problemów w przedsiębiorstwach w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju IT jest to, iż zarządzanie zużyciem energii w środowiskach hybrydowych okazuje się zbyt trudne.

„Aby uniknąć poważnych wyzwań energetycznych, wszystkie centra danych, w tym te z rozproszoną infrastrukturą brzegową, muszą być bardziej zrównoważone, wydajne, adaptacyjne i odporne” – twierdzi wiceprezes.