Wartość rynku centrów danych definiowanych programowo (SDDC) będzie zwiększać się przeciętnie o 22,4 proc. rocznie w latach 2020 – 2025. Oznacza to wzrost przychodów dostawców z 43,7 mld dol. w 2020 r. do 120,3 mld dol. do 2025 r. – według MarketsandMarkets. Dane obejmują sprzęt, oprogramowanie i usługi.

Popyt wynika z potrzeby zwiększenia odporności infrastruktury i czasu pracy bez przestojów. Do inwestycji przekonują również oszczędności związane z automatyzacją sieci i zmniejszonym zużyciem energii oraz ograniczenie zależności przedsiębiorstw od tradycyjnej infrastruktury oraz od producentów sprzętu.

Przewiduje się, że segment urządzeń będzie miał największy udział w rynku, natomiast w usługach zakładana jest wyższa stopa wzrostu do 2025 r. Coraz większe zapotrzebowanie zarówno na urządzenia jak i usługi jest związane z rosnącą liczbą nowych SDDC, które wymagają podstawowych serwerów, a także dostarczania aktualizacji oraz utrzymania istniejących rozwiązań.

Co do usług, to przewiduje się, że segment usług zarządzanych będzie miał największy wkład w tym obszarze, natomiast ze wsparcia i utrzymania przychody będą zwiększać się najszybciej.

To z kolei efekt koncentracji przedsiębiorstw na optymalizacji zarządzaniu obciążeniami, tak aby osiągnąć większą elastyczność i bezpieczeństwo, nie martwiąc się problemami ze szkoleniem, integracją, wdrożeniami, wsparciem, utrzymaniem.