Grupa CD Projekt wypracowała w 2017 roku 463 mln zł przychodów ze sprzedaży i 200 mln zł zysku netto. Trzeci rok z rzędu osiągnęła rentowność netto na poziomie 43 proc.

 W 2017 roku od strony uzyskanego przychodu ponownie najważniejszy był dla nas „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, którego w ujęciu ilościowym sprzedaliśmy nawet nieco więcej niż rok wcześniej – powiedział Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu CD Projekt ds. finansowych. Do końca 2017 roku, to jest w ciągu 10 lat od wydania pierwszego Wiedźmina, grupa sprzedała w sumie 33 mln gier z tej serii.

Wpływ na osiągnięty w ubiegłym roku wynik miała również gra karciana Gwint. Z jej sprzedaży spółka uzyskała 170 mln zł przychodów i 16 mln zł zysku netto.

Wydatki na produkcję gier i nowych technologii Grupy CD Projekt wyniosły w 2017 roku 77 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec ubiegłego roku osiągnęło 142 mln zł.