CD Projekt zaskarżył wyrok wydany przez krakowski Sąd Okręgowy 1 sierpnia br. Domaga się uwzględnienia powództwa w całości. Otóż CD Projekt żądał od Skarbu Państwa 35,6 mln zł plus odsetki, liczone od 2005 r. (łącznie ok. 70 mln zł), jako rekompensaty za wyprzedaż majątku i korzyści utracone przez Optimusa wskutek błędów urzędników skarbowych. Sąd odrzucił to roszczenie. Przyznając 1,09 mln zł odszkodowania (ok. 2 mln zł z odsetkami) uwzględnił natomiast m.in. koszty gwarancji bankowych i obligacji. CD Projekt zaskarżył wyrok także w części dotyczącej kosztów procesu. Domaga się uwzględnienia powództwa albo uchylenia wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do sądu pierwszej instancji w celu ponownego rozpoznania. 

Wygląda więc na to, że to nie koniec ciągnących się już 8 lat spraw sądowych, związanych z bezprawnymi decyzjami urzędników skarbowych z 2000 r., które rozłożyły biznes nieźle prosperującego wówczas Optimusa. Skarbówka naliczyła wówczas firmie zaległy jej zdaniem VAT. Decyzje te uchylił NSA w 2003 r.