W wyroku ogłoszonym 1 sierpnia Sąd Okręgowy w Krakowie uznał zasadność pozwu CD Projektu (kontynuator prawny Optimusa) i tym samym według spółki potwierdził, że błędne decyzje organów skarbowych wyrządziły szkodę firmie. Chodzi o sprawę z 2000 roku. Optimus wywoził złożone komputery na Słowację, aby sprzedawać je w kraju. Kontrola skarbowa zakwestionowała tę praktykę i nakazała zapłatę rzekomo zaległego VAT-u. Decyzje skarbówki zrujnowały finanse firmy i zniszczyły jej biznes. W 2003 r. NSA przyznał, że były one niezgodne z przepisami.

Przyznane w piątek odszkodowanie wynosi 1,09 mln zł plus odsetki liczone od 2005 r. (łącznie ok. 2 mln zł). CD Projekt domagał się 35,6 mln zł plus odsetki (łącznie ok. 70 mln zł). Z sentencji wyroku wynika, że sąd uwzględnił część kosztów składających się na roszczenie (są to m.in. koszty gwarancji bankowych i obligacji). CD Projekt domagał się rekompensaty za wyprzedaż majątku i korzyści utracone przez Optimusa wskutek błędów urzędników skarbowych. Według spółki sąd uznał jednak, że przedstawione wyliczenie ma charakter hipotetyczny, dlatego nie może być podstawą zasądzenia kwot z tego tytułu. Według sądu nie można stwierdzić, że z powodu błędów skarbówki Optimus utracił konkretne kontrakty. Firma w ciągu roku (między 2001 a 2002 r.) straciła połowę przychodów.

Zakończony proces rozpoczął się w 2011 r. Pozew o odszkodowanie Optimus złożył w 2006 r. Sąd wydał korzystny dla firmy wyrok w 2008 r., ale został on uchylony po apelacji reprezentanta Skarbu Państwa.

Wyrok nie jest prawomocny. Niewykluczone, że spółka się od niego odwoła.