Contanisimo domagało się 48,7 mln zł z odsetkami od 2011 r. z tytułu poręczenia za cenę akcji opcji put, związanej z umową inwestycyjną, dotyczącą sprzedaży Karenu w 2010 r. Otóż będąca jedną ze stron transakcji spółka Texass Ranch Company Wizja (obecnie w upadłości) miała wykupić w ciągu 2 lat od spółki Komputronika akcje byłego Karenu (obecnie CCE). Ponieważ TRC nie wywiązał się ze zobowiązania, Contanisimo pozwało CCE jako poręczyciela zapłaty. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej odrzucił jednak ten pozew.  

W ramach tej samej sprawy CCE domagał się od Contanisimo 6,5 mln zł wraz z odsetkami, jako wierzytelności związanej ze sprzedażą znaków towarowych Karenu na rzecz cypryjskiej firmy. I w tym przypadku sąd przyznał rację CCE. Nakazał spółce Komputronika zapłatę całej kwoty wraz odsetkami, liczonymi od października 2010 r. Według CCE wynoszą one 3,36 mln zł. Co więcej cypryjska firma ma zwrócić CCE koszty sądowe w kwocie 270 tys. zł. Czyli łącznie Contanisimo miałoby zapłacić 10 mln zł. Dla porównania zysk netto grupy Komputronik w minionym roku obrotowym (2013/2014) wyniósł ponad 24 mln zł.

Komputronik komentuje, że wyrok Sądu Arbitrażowego wydano z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi podstawę do jego uchylenia przez sąd powszechny. Informuje, że niezwłocznie zaskarży wyrok. Podkreśla, że jest on nieprawomocny i nie podlega wykonaniu. Z kolei CCE twierdzi, że „orzeczenie jest ostateczne”.

Zarząd Komputronika zapewnia, że decyzja Sądu Arbitrażowego nie wpłynie na jego bieżącą działalność, gdyż dotyczy tylko jednej ze spółek grupy. „Nie istnieje obecnie ani w przyszłości ryzyko wykorzystania środków pieniężnych Emitenta do zaspokojenia czyichkolwiek roszczeń związanych z tą sprawą.” –  uspokaja spółka.

Ze szczegółami sprawy i stanowiskiem obu spółek można zapoznać się w komunikatach CCE i Komputronika.