Według Clean & Carbon Energy Komputronik jest mu winien ponad 28 mln zł w gotówce w związku z jednostronnym cofnięciem „oświadczeń woli” z umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży Karenu. CCE wykazało rzekomy dług w KRD na początku sierpnia br. Prezes Komputronika Wojciech Buczkowski podkreślał wówczas, że sporną fakturę wystawiono na podstawie nieistniejącego stosunku prawnego, co jest przestępstwem karno-skarbowym. Zastrzeżenia miał także audytor CCE – kancelaria prawna z Choszczna.

KRD potwierdził, że dług w wysokości ponad 28 mln zł zgłoszony przez Clean & Carbon Energy nie istnieje. Wykreślono go z rejestru. Zarząd Komputronika zdecydował, że poinformuje właściwe organa o możliwym popełnieniu czynu zabronionego przez zarząd CCE, w związku z podaniem nieprawdziwych informacji do Krajowego Rejestru Długów. Przekazywanie nierzetelnych danych do KRD jest zagrożone karą pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 30 tys. zł.

We wrześniu poznański sąd apelacyjny zabezpieczył na poczet zgłoszonej przez CCE wierzytelności majątek Komputronika i spółki zależnej Contanisimo w kwocie 28,5 mln zł. Teraz zabezpieczenie upadło, czyli aktywa zostały zwolnione. Jak poinformował Komputronik, Clean & Carbon Energy nie wniósł w terminie pozwu o zapłatę rzekomego długu do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.