Akcjonariusze i Zarządy spółek California Computer oraz STGroup postanowiły odstąpić od realizacji umowy o połączeniu spółek, zawartej 5 lipca 2000 r. Strony doszły do wspólnego wniosku, że uzyskanie spodziewanych wcześniej efektów synergii będzie trudne do osiągnięcia.
Obie spółki od lat realizują różne strategie rozwoju. Według firm, połączenie i zmiana tych strategii nie zagwarantowałyby osiągnięcia lepszych wyników, a przez to założonego wzrostu wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Spółki poniosły też duże nakłady na zakup, wdrożenie i rozwój swoich systemów informatycznych, a połączenie spółek oznaczałoby spisanie na straty kosztów jednej z tych inwestycji.
Zarządy obu spółek, będą nadal kontynuować nawiązaną współpracę marketingowo-handlową.