CBA sprawdza Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Jest to spółka, której udziałowcami są gminy z Wrocławia i okolic.

Kontrola dotyczy prawidłowości zawierania i realizowania umów w latach 2014-2020 przez spółkę. Agenci szczególnie interesują się wykonaniem zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego miejski program „Nasz Wrocław”.

Przedmiotem analiz CBA jest także przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii promocyjnej w Internecie i w mediach społecznościach w ramach projektów „Akademicki Wrocław” oraz „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W ramach programu „Nasz Wrocław” oferowane są zniżki na wejściówki do teatrów, muzeów, na wydarzenia kulturalne i sportowe i inne rabaty. Został on połączony w ub.r. z programem Urbancard, jest dostępny za pomocą aplikacji mobilnej i strony www.

W tym roku ARAW wystosowała zapytanie ofertowe dotyczące modyfikacji systemu „Nasz Wrocław”. Oferty miały zostać otwarte we wrześniu br. Jak dotąd nie poinformowano, czy wpłynęły.

Pozostałe kontrolowane przez CBA projekty ogłoszono w 2018 r. Projekt „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” to zamówienie z budżetem 309 tys. zł netto (380 tys. zł brutto). Starało się o nie 8 spółek, z tego 6 ofert odrzucono. Wybrana została oferta ADC Group, za 380 tys. zł brutto.

Z kolei na „Akademicki Wrocław” ARAW przeznaczyła 190 tys. zł netto. Jako wykonawcę wybrano Agorę za 152,5 tys. zł netto (187,6 tys. zł brutto).