CBA i prokuratura w Gliwicach prowadzą dochodzenie w sprawie 12 projektów na budowę szerokopasmowego Internetu o wartości 90 mln zł. Jest podejrzenie wyłudzenia części dotacji unijnych. Są zatrzymani – podało tvp.info. Jednym z nich według serwisu jest właściciel firmy z Katowic, której przyznano granty w ramach projektu „dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili”. Według śledczych wyłudzeń dokonywano poprzez zawyżanie wartości zakupów u podwykonawców. Za sprzęt płacono im nawet kilkakrotnie więcej niż na rynku. Wystawiano też faktury na fikcyjne usługi. Katowicka firma miała wyłudzić w ten sposób 3 mln zł.

CBA poinformowało ponadto, że wpadło na trop afery w ramach projektu e-zdrowie. Sprawa dotyczy Wielkopolski. Podczas kontroli w regionalnym urzędzie marszałkowskim agenci doliczyli się 11,5 mln zł strat na „e-zdrowiu”. 

Mianowicie urzędnicy mieli dopuścić się niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w nadzorze nad prawidłowym wykonaniem zamówienia publicznego. Projekt dotyczył m.in. rejestru świadczeń medycznych, rejestru zdarzeń medycznych i monitorowania gospodarki lekami w 23 placówkach ochrony zdrowia podległych sejmikowi wielkopolskiemu.

Według CBA ponad 8 mln zł zostało wypłacone jako nienależne wynagrodzenie mino to, że projekt nie został zrealizowany, a ponad 3 mln zł to niewyegzekwowana kwota kary umownej za niewykonania zadania.

Funkcjonariusze ustalili, że szpitale nie otrzymały loginów i haseł dostępu do komputerów. Ponadto zamówiono częściowo zbędne usługi, dublujące się z już wdrożonymi.

CBA twierdzi, że na szkodę województwa działali członek zarządu i były dyrektor departamentu zdrowia wielkopolskiej jednostki. W sprawę może być zamieszany także inżynier kontraktu, który miał potwierdzić realizację całości zamówienia przez wykonawcę, mimo że nie zostało zrealizowane. Zawiadomienie złożone do prokuratury obejmuje okres od 15 listopada 2015 r. do 3 października 2016 r.