Centralne Biuro Antykorupcyjne zamawia usługi konserwacji i serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących do końca 2021 r. Otwarto oferty w przetargu.

Wykonawca zajmie się konserwacją i serwisem 58 maszyn drukujących Konica Minolta oraz 13 urządzeń Canona, które znajdują się na wyposażeniu 14 jednostek CBA w kraju, z centralą w Warszawie włącznie.

Zamówienie obejmuje m.in. przegląd startowy, nielimitowaną ilość napraw serwisowych wraz z zapewnieniem części zamiennych (jak bębny, laser, fuser, rolki itp.) oraz wymiany tonerów, niezależnie od ilości wydrukowanych stron A4 w okresie obowiązywania umowy, jak również niezbędnej diagnozy, konserwacji, przeglądów itd.

Wykonawca ma również zapewnić materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń objętych serwisem.

CBA zamierza wydać na realizację zamówienia 400 tys. zł.

 

Oferty złożyli:

DKS (250,8 tys. zł)
Copy.Net.PL Piotr Sójka (136,2 tys. zł)
Mydir.pl company (351,1 tys. zł)
Printing Solutions and Service Print-Sol Anna Soldak (287 tys. zł)
Copy Control Service (877,8 tys. zł).

Kryterium wyboru stanowią: cena (50), czas naprawy (30) i zastosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (20).

Firmy składające oferty zadeklarowały dostarczenie oryginalnych wkładów. Czas naprawy określiły na 2 dni, za wyjątkiem Printing Solutions and Service, który proponuje 4 dni.