CBA wszczęło 30 postępowań przygotowawczych w sprawie korupcji w obszarze informatyzacji, cyfryzacji i łączności – poinformowało biuro w raporcie podsumowującym 2019 rok. To 2,2 proc. wszystkich spraw w tym okresie. Jest to klasyfikacja według obszaru związanego z interesem wręczających korzyść majątkową.

Mimo że służby mają – jak wynika z danych – stosunkowo niewiele zajęcia z łapówkarzami w sektorze informatycznym, to ostatnio częściej dochodziło do naruszeń – w 2018 r. postępowań było 21 (1,7 proc. wszystkich).

CBA przytacza również badanie OECD z 2018 r., z którego wynika, że co trzeci pracownik sektora informatycznego potwierdził, że doświadczył w swojej pracy korupcji lub innych zjawisk niepożądanych.  

Najwięcej pracy CBA miało w ub.r z wręczeniem korzyści przez przedsiębiorców z sektora infrastruktury, budownictwa i nieruchomości (328 spraw).

Jak wynika z raportu, zjawisko korupcji dotyczy przede wszystkim sektora publicznego (ok. 70 proc. postępowań). W opinii polskich przedsiębiorców korupcja nie stanowi dla nich znaczącego problemu w prowadzeniu działalności gospodarczej – według badania Kantar z 2019 r. Tak odpowiedziało 69 proc. respondentów, a 38 proc. stwierdziło, że jest to zjawisko bardzo rzadkie lub stosunkowo rzadkie. Podobnych odpowiedzi udzielili przedsiębiorcy brytyjscy i francuscy, zatem pod względem poczucia zagrożenia korupcją w biznesie jesteśmy już na poziomie krajów zachodnich.