Nowy program został skonstruowany w oparciu o cztery poziomy partnerstwa, w zależności od wysokości przychodów i poziomu kompetencji kontrahentów. Canon deklaruje, że w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, będzie dzielić się wiedzą, narzędziami szkoleniowymi i materiałami marketingowymi.

Nowy program ma być odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i pomagać w dostarczaniu spersonalizowanych produktów i usług „na żądanie”, do których klient chce mieć dostęp niemal natychmiast. Canon wskazuje, że obecnie trzeba zaspokajać potrzeby klienta szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Producent dodaje, że partnerzy mają duże możliwości. Prognozowany wzrost rynku druku cyfrowego do 2024 r. ma osiągnąć 225 proc. wartości z roku 2013 r.
 
Nowy program ma zapewnić większe korzyści partnerom w 5 obszarach, wskazanych przez firmę jako kluczowe.

1. Dywersyfikacja – Canon deklaruje zapewnienie partnerom dodatkowych możliwości sprzedażowych, np. oferując produkty i usługi komplementarne.

2. Współpraca – producent zapowiada, że narzędzia planowania będą sercem nowego programu. Udostępnione zostaną biznesplany dla partnerów. Nad poprawnym funkcjonowaniem procesów w ramach programu będą czuwać odpowiedzialni account managerowie, co kwartał przygotowując podsumowanie wskaźników biznesowych. Zajmą się również bezpośrednim wsparciem partnerów.

3. Rozwój – Canon zapewnia, że nowe narzędzia usprawnią zarządzanie kontaktami handlowymi, pozwolą lepiej zdefiniować potrzeby klientów oraz umożliwią dostęp do aktualnych informacji rynkowych.

4. Doskonalenie – uruchomiono nową platformę szkoleniową. Partnerzy otrzymają także narzędzia do analizy działań w ramach specjalistycznych ścieżek sprzedażowych.

5. Usprawnienie – udostępniono usługi zmniejszające obciążenia związane z zadaniami administracyjnymi, jakie mają do wykonania kontrahenci. Ma to pomóc partnerom skupić się na najważniejszych sprawach.

Więcej informacji o nowym programie partnerskim Canona dla firm z regionu EMEA można znaleźć na stronie internetowej dla kontrahentów.