Zainteresowani mogą uzyskać informacje m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, a także pomoc w przygotowaniu pism procesowych. Porady przygotowują studenci ostatnich lat prawa Uczelni Łazarskiego, a sprawdzają je profesorowie, radcowie prawni, adwokaci i prawnicy ZPP. Merytorycznie nad całością przedsięwzięcia czuwa Robert Gwiazdowski, adwokat, profesor Uczelni Łazarskiego, przewodniczący rady nadzorczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Pomoc prawna jest udzielana przedsiębiorcom w siedzibie Cafe Lex. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest uzyskanie porady korespondencyjnie.

Cafe Lex mieści się w Warszawie, w Alei Solidarności 82a (naprzeciwko sądów na Lesznie), e-mail: cafelex@cafelex.pl, tel. (22) 252 32 59.