Computer Associates opatentowała technikę, wykorzystywaną w archiwizacji i ochronie danych w systemie ARCserve. Technika ta umożliwia automatyczną archiwizację danych w sieciach lokalnych, tworzenie kopii zapasowych w różnych środowiskach sieciowych i różnych systemach operacyjnych.