AutoID poszerzył ofertę o C-Pen 600 – skaner ręczny z wbudowanym programem do rozpoznawania pisma – FineReader. Urządzenie odczytuje i rozpoznaje pismo drukowane czcionkami o wielkościach od 5 do 22 pkt. C-Pen komunikuje się z komputerem PC przez port RS 232 lub bezprzewodowo za pomocą interfejsu IrDa. Dostarczany jest z aplikacjami:
– C Read – do odczytywania i zapisywania tekstu bazująca na oprogramowaniu FineReader, która obsługuje język polski,
– C Direct – umożliwia kopiowanie zeskanowanego tekstu bezpośrednio do dowolnej aplikacji działającej na komputerze PC,
– C Dictionary – słownik, który tłumaczący pojedyncze zeskanowane słowa (wersja podstawowa C-Pena zawiera jeden wybrany słownik, np. polsko-angielski i angielsko-polski)
– C Adress – przechowuje nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail,
– C Write – umożliwia ręczne wprowadzanie znaków. C-Pen używany jest w tym trybie jako rodzaj pióra, którym można wpisywać pojedyncze znaki.

Skanowanie i rozpoznawanie tekstu wykonywane jest przez przesunięcie C-Pena nad tekstem, który pojawia się na wbudowanym wyświetlaczu. Jeśli skaner jest podłączony do komputera, rozpoznany tekst pojawia się w wybranej aplikacji w środowisku Windows. 6 MB pamięci pozwala na przechowywanie tekstu w pamięci urządzenia. Tekst zapisywany jest wówczas w plikach, które można później przesyłać do komputera.
Cena SRP netto C-Pen 600 wynosi 230 dol.