Były prezes HP w Polsce nową funkcję w zarządzie Asseco Data
Systems obejmie w marcu br. Paweł Czajkowski odszedł z HP z końcem sierpnia br.,
gdy zakończył się proces tworzenia odrębnych struktur spółek, na które podzieliła się firma:
HP Enterprise i HP Inc.

Asseco Data Systems (ADS) połączy 6 spółek zależych Asseco: ADH Soft, Combidata,
Otago, Zeto Bydgoszcz, Zeto Łódź, Unizeto Technologies. Prezesem został Andrzej
Dopierała, były szef Oracle’a w Polsce (wcześniej również HP), a obecnie wiceprezes Asseco Poland. Paweł
Czajkowski zostanie prawdopodobnie wiceprezesem ADS. Sześć tworzących ją spółek
rozpocznie działalność operacyjną jako jeden podmiot w I kw. 2016 r. Oferta będzie
skierowana do małych i średnich firm oraz jednostek administracji. ADS powinna być
silna na lokalnych rynkach, mając 10 oddziałów terenowych.