Według komunikatu spółki, menedżer jest odpowiedzialny za wspieranie zarządu w strategicznych i operacyjnych aspektach rozwoju biznesu Tech Data w Polsce. 

– Postaram się pomóc w poprawie pozycji rynkowej Tech Daty w Polsce. Firma jest w dobrej kondycji i ma potencjał rozwoju. Analiza różnych sfer działalności spółki pozwoli ocenić, jakie dalsze kroki należy podjąć w celu lepszego wykorzystania tego potencjału – powiedział crn.pl Andrzej Sobol.

Od 1989 do 2011 r. Andrzej Sobol był związany z ABC Datą. Do stycznia 2010 r. zasiadał na fotelu prezesa ABC Data sp. z o.o. Pełnił także funkcję wiceprezesa ABC Daty Holding. Po połączeniu ABC Daty sp. z o.o. z ABC Datą Holding został wiceprezesem nowoutworzonej spółki ABC Data S.A. i pełnił tę funkcję do marca 2011 r. W ostatnim okresie Andrzej Sobol był (i nadal jest) prezesem wydawnictwa publikującego pismo literackie Chimera.

 

O komentarze do nominacji Andrzeja Sobola poprosiliśmy menedżerów z branży.


Ireneusz Dąbrowski, były wieloletni Dyrektor Zarządzający Tech Daty w Polsce:

Pan Andrzej Sobol ze względu na swoje doświadczenie jest ekspertem w obszarze dystrybucji i zarządzania, doskonale zna polski rynek i panujące na nim zwyczaje, stąd jego osoba niewątpliwie wzmocni polską Tech Datę. Moim zdaniem taki jest cel – jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i kompetencji Pana Andrzeja. Nie uważam tej nominacji za wotum nieufności do obecnego zarządu. Byłoby to działanie zupełnie pozbawione sensu.

 

Marek Szarras, Doradca Zarządu ds. Nowych Inwestycji w Actionie:

Życzę Panu Andrzejowi Sobolowi jak najlepiej, ale moim zdaniem na działania naprawcze w Tech Dacie jest już za późno. Zaniedbania i niekompetencja centrali doprowadziły do sytuacji, w jakiej firma znajduje się obecnie w Polsce. Nawet, jeśli pominiemy eksport, ma o 70-80 proc. mniejsze obroty niż trzech największych dystrybutorów. Żeby nadrobić ten dystans, Tech Data musiałaby rosnąć o 40 – 50 proc. rocznie. To niemożliwe. Firma nie jest w stanie konkurować swoim portfolio z największymi graczami. Może zwiększyć sprzedaż znacznie obniżając ceny albo wydłużając okres kredytowania partnerom, ale to może jedynie generować straty.

 

Wojciech Łastowiecki, członek zarządu ABC Daty:

Współpracę Andrzeja Sobola z Tech Datą można porównać do próby pogodzenia ognia z wodą. Andrzej to szybkość podejmowania decyzji, kompetencja, pomysłowość i dobra znajomość rynku, a Tech Data jest korporacją ze sporą ilością mało elastycznych procedur, której reformowanie na poziomie lokalnym może okazać się bardzo trudne. Pracowałem z Andrzejem wiele lat i wiem, że korporacje nie są jego naturalnym środowiskiem. Co z takiego połączenia wyjdzie? Czas pokaże. W każdym razie Andrzeja Sobola czeka trudna misja. Mimo, że na co dzień konkurujemy z Tech Datą, cieszę się z powrotu Andrzeja do branży, życzę mu powodzenia i wszystkiego dobrego w nowym miejscu, a jego poczynania, będziemy oczywiście czujnie obserwować, tak jak całej konkurencji, którą traktujemy poważnie i z szacunkiem.