Nowa spółka powstała w oparciu o kapitał wniesiony przez założycieli, którymi są Selvita (obejmie 60,01 proc. akcji), Janusz Homa i Sebastian Kwaśny.  Prezesem został Janusz Homa, były szef Software Mind i wiceprezes Comarch Telecom (1998 – 2000), a wcześniej dyrektor operacyjny Comarchu, współtwórca BillBird, operatora systemu Moje Rachunki. Sebastian Kwaśny, członek zarządu i dyrektor działu bioinformatyki w Selvicie, były dyrektor subsektora infrastruktura IT Comarchu (2006 – 2010) objął funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych Ardigen i dyrektora odpowiedzialnego za systemy informatyczne i bioinformatyczne dla laboratoriów.

W przedsięwzięcie zaangażowani są także inni byli menedżerowie Comarchu, jak Paweł Przewięźlikowski, prezes Selvity, związany z Comarchem przez kilkanaście lat (był wiceprezesem od 1996 r.), który został przewodniczącym rady nadzorczej w Ardigen oraz Bogusław Sieczkowski, członek zarządu Selvity, były wiceprezes Comarch Internet Ventures (2000 – 2007), a wcześniej dyrektor produkcji.
 
Wskutek powołania nowej organizacji obecny dział bioinformatyki Selvity zostanie wniesiony aportem do Ardigen po udzieleniu zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy w październiku br. Założyciele zobowiązali się do dokapitalizowania spółki łączną kwotą 3,7 mln zł do 2016 r.

Nowy projekt łączy zaawansowaną informatykę z wiedzą biotechnologiczną. Ardigen skoncentruje się na trzech strategicznych obszarach. Dwoma zajmowała się dotąd Selvita. Są to systemy do zarządzania informacją laboratoryjną klasy LIMS oraz systemy bioinformatyczne, służące do sekwencjonowania kwasów nukleinowych oraz białek – CLC bio. Nową działką będą usługi integracji i przetwarzania dużych zbiorów danych oraz tworzenia oprogramowania na zamówienie. Spółka ma rozwijać także usługi analizy danych biologicznych i medycznych oraz produkty i usługi medycyny spersonalizowanej.

Zdaniem Janusza Homy rynek bioinformatyki ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.

– Zaawansowane technologie informatyczne są niezbędne w medycynie spersonalizowanej. Pozwalają dotrzeć do wiedzy gromadzonej w ośrodkach badawczych, klinikach jak również przez samych pacjentów. W kolejnych latach bioinformatyka będzie odgrywać coraz większą rolę w branży life science oraz w opiece zdrowotnej. To rynek z ogromnym potencjałem – uważa szef Ardingen.

Dzięki dotychczasowej działalności Selvity nowa spółka ma dostęp do bazy klientów z różnych branż, m.in. biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej (w tym biobanków), chemicznej, spożywczej, kosmetycznej, wydobywczej, oraz energetycznej. Współpracuje z laboratoriami usługowymi, kryminalistycznymi i ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.