Nauczyciele informatyki w Badenii-Wirtembergii, niemieckim kraju związkowym, biją na alarm, ponieważ ministerstwo chce uczynić Microsoft 365 centralnym elementem platformy edukacyjnej – informuje niemiecki CRN.

Zdaniem nauczycieli zrzeszonych w organizacji branżowej korzystanie z chmury przez szkoły, nauczycieli i uczniów byłoby problematyczne z punktu widzenia prawa ochrony danych. Uważają oni również, że byłby to „krok wstecz” w edukacji demokracji w obszarze cyfrowym, suwerenności cyfrowej, otwartości i współpracy.

Przekonują, że szkołom wystarczą już istniejące rozwiązania open source, lepiej dostosowane ich zdaniem do wymagań placówek edukacyjnych, jak też zgodne z ochroną danych.

Wątpliwości wyraziły wcześniej niemieckie urzędy odpowiedzialne za ochronę danych, ostrzegając o możliwych konfliktach z RODO i wycieku danych do USA.

W przypadku szkół w grę wchodzi natomiast wiele wrażliwych danych, nie tylko osobowych, ale też np. dotyczących zachowań i ocen oraz chorób. Nauczyciele chcą więc zapewnień, że dane będą na stałe przechowywane w sieci szkolnej. Generalnie jednak uważają, że przejście na komercyjne rozwiązania nie jest dobrym pomysłem.

Źródło: www.ict-channel.com