Aż 84 proc. amerykańskich liderów IT spodziewa się wzrostu budżetu w 2024 r. Najwięcej nowych środków pójdzie na sztuczną inteligencję – według badania Forrestera.

„Chociaż większość liderów spodziewa się wzrostu ogólnych wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy, budżety w przyszłym roku będą napięte” – przewiduje Sharyn Leaver, dyrektor ds. badań w Forresterze.

Uważa, że biorąc pod uwagę ciągłą niestabilność gospodarczą, szefowie ds. IT muszą nadać priorytet tym inwestycjom, które tworzą wartość dla klienta, poprawiają wydajność i wyróżnią firmę na rynku.

Forrester wskazuje obszary, w których firmy powinny rozwijać inwestycje, oraz w jakich warto je ograniczyć i eksperymentować w 2024 r.

Obszary do zwiększenia inwestycji w 2024 roku:

Strategie i narzędzia AI, które zapewniają wartość dla klienta
Wszechstronne podejście, oparte na sztucznej inteligencji, może zapewnić szeroką gamę rozwiązań w różnych operacjach, które tworzą wartość dla klienta, zmniejszają złożoność i napędzają innowacje. Inwestycje w przyszłym roku powinny objąć m.in. wykorzystywanie danych syntetycznych do szkolenia i udoskonalania modeli AI oraz TuringBotów w celu szybszego i tańszego tworzenia i dostarczania klientom oprogramowania wyższej jakości.

Cyfrowe interakcje z nabywcami B2B i samoobsługowe drogi do rynku
W 2024 r. firmy powinny umożliwić klientom samodzielne zakupy za pośrednictwem stron internetowych, platform handlowych i sklepów z aplikacjami.

Obszary do zmniejszenia inwestycji w 2024 roku:

Nadmiarowe środowiska chmurowe i narzędzia w różnych funkcjach
78 proc. amerykańskich decydentów ds. IT w przedsiębiorstwach przewiduje, że inwestycje ich organizacji w chmurę wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Według Forrestera liderzy powinni rozważyć, czy dodanie nowych środowisk chmurowych pomoże w szerszym projekcie IT.

Dostawcy usług cyfrowych
Cyfrowi liderzy powinni ocenić każdego dostawcę, z którym współpracują, aby ustalić, czy partnerstwo pomaga im tworzyć rozwiązania zorientowane na klienta.

Obszary do eksperymentowania w 2024 roku:

Zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji — w tym autonomiczni asystenci miejsca pracy (AWA)
Szybki rozwój generatywnej AI skłoni organizacje do eksperymentowania z AWA (autonomous workplace assistants) w celu przyspieszenia produktywności i innowacji w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
Szefowie ds. bezpieczeństwa powinni badać nowe struktury i dostawców w obszarze bezpieczeństwa AI i ML, aby zmaksymalizować potencjał generatywnej sztucznej inteligencji i jednocześnie wprowadzić bariery ograniczające ryzyko.