Zapotrzebowanie na specjalistów IT jest szczególnie wysokie w branży technologicznej i e-commerce, jak też w sektorze finansowym, motoryzacyjnym, energetycznym i telekomunikacji. Na liście 10 sektorów gospodarki, które dają najwięcej miejsc pracy osobom z IT, znajduje się też opieka zdrowotna, administracja publiczna, edukacja oraz media i rozrywka – według raportu opracowanego przez Grupę Progres.

IT rozgościło się na dobre w finansach i energetyce

Wartość polskiego rynku IT w 2024 r. jest szacowana na 35,061 mld dol., czyli ok. 140 mld zł (prognozy Fitch Solutions). Według Fitech wydatki na usługi IT w 2024 r. sięgną 22,77 mld dol. (ok. 91 mld zł), a na oprogramowanie 9,02 mld dol. (ok. 3,6 mld zł).

Jak przekonuje raport, pomimo płynących z rynku sygnałów o spadku zapotrzebowania na pracowników IT, różne branże nadal szukają sporej liczby chętnych do pracy.

Kto jest najbardziej potrzebny

jeszcze kilka lat temu poszukiwano głównie specjalistów od utrzymania infrastruktury IT, tj. administratorów sieci i baz danych oraz specjalistów od wsparcia technicznego. Niektóre z tych stanowisk stopniowo tracą na znaczeniu” – mówi Tomasz Gromko, dyrektor ds. rekrutacji IT w Grupie Progres.

Obecnie, w związku z przesunięciem akcentu na chmurę, wirtualizację oraz automatyzację, niektóre zadania – kiedyś wykonywane przez administratorów sieci baz danych – mogą być realizowane automatycznie przez zaawansowane narzędzia i oprogramowanie. W związku z tym, popyt na tego typu specjalistów bywa mniejszy niż w przeszłości, ale nie w każdej organizacji. Część firm skupia się na poszukiwaniu specjalistów zajmujących się nowymi obszarami, takimi jak data science, sztuczna inteligencja, cybersecurity czy programowanie aplikacji mobilnych” – informuje Tomasz Gromko.

Sektor finansowy wydaje najwięcej na IT

Branża finansowa jest liderem w zakupach IT w kraju. Banki i instytucje finansowe potrzebują specjalistów IT do obsługi systemów oraz zabezpieczeń przed cyberatakami i innymi zagrożeniami, tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji mobilnych czy systemów płatności. Oferowane są też stanowiska związane z analizą danych i automatyzacją procesów – według raportu.

Jest gdzie pracować, bo w Polsce działają 554 banki, oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych (styczeń 2024 r. dane BNF). Do tego prowadzonych jest 101 spółek założonych przez instytucje finansowe (parabanki), 2180 biur maklerskich i 8028 firm faktoringowych i pośredników finansowych (dane BNF).

Zielona” energia wymaga specjalistów IT

Specjalistów od IT szuka też sektor energetyczny. Według raportu Worldwide ICT Spending Guide Enterprise and SMB by Industry europejskie firmy paliwowo-energetyczne będą zwiększać wydatki na IT o 9 proc. rok do roku, przekraczając europejską średnią 6,6 proc.

Branża odnotuje jeden z największych wzrostów wydatków na ICT z racji dywersyfikacji źródeł energii i konieczności spełnienia wymogów regulacji ochrony środowiska. Według Grupy Progres w Polsce widać już popyt m.in. na inżynierów odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie i monitorowanie systemów związanych z energią odnawialną i specjalistów ds. analizy danych dotyczących zużycia energii.

Elektromobilność potrzebuje fachowców IT. Są spore braki

W przemyśle motoryzacyjnym rozwój e-mobility będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy – twierdzi Progres. Liczba stanowisk w sektorze elektromobilności może się zwiększyć o 6 tys. (raport Boston Consulting Group we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych). Wraz z nimi pojawią się oferty pracy IT. Tym bardziej, że technologie przemysłu 4.0 mają (lub mogą mieć) zastosowanie na każdym etapie cyklu życia samochodu, zwłaszcza w projektowaniu i produkcji.

Rozwój pojazdów elektrycznych i autonomicznych zwiększa zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania. Poszukiwani są też specjaliści ds. elektroniki samochodowej, diagnozowania i naprawy układów elektronicznych w pojazdach czy inżynierowie sieciowi. Coraz więcej firm szuka kandydatów, niestety specjalistów w tej dziedzinie brakuje, a zrekrutowanie odpowiedniej osoby bywa bardzo czasochłonne” – twierdzi Tomasz Gromko.

W telekomunikacji i e-commerce rynek pracy nie nadąża

Jak dodaje, że z podobnymi problemami boryka się też telekomunikacja i e-commerce, a wynikają one w dużej mierze z szybkiego rozwoju tych branż, za którym nie nadąża rynek pracy.

Polska jest drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem e-commerce w Europie. Już 150 tys. przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż online (raport e-Izby), a 87 proc. internautów robi zakupy w sieci (10 lat temu 45 proc.).

Kto jest potrzebny w mediach i rozrywce

W sektorze mediów i rozrywki na chętnych czekają etaty administratora systemów, specjalisty ds. bezpieczeństwa, testera urządzeń, inżyniera oprogramowania. Poszukiwani są ludzie do tworzenia gier komputerowych, projektowania grafik i animacji, projektowania i zarządzania infrastrukturą do streamingu gier w chmurze, testowania gier pod kątem błędów i ich jakości, zarządzania platformami streamingowymi i moderacji treści.

IT dba o zdrowie, edukację i administrację

Do 2030 r. wydatki na IT w służbie zdrowia osiągną wysokość 644,9 mld dol., co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) 18,7 proc. w latach 2024–2030, prognozuje Grand View Research.

Według Tomasza Gromko zapotrzebowanie na pracowników IT w sektorze medycznym wzrosło wraz z wprowadzeniem elektronicznych kart zdrowia, rozwojem telemedycyny i robotyzacją.

AI ma usprawnić państwo

Z kolei w urzędach cyfryzacja usług publicznych zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów IT. Stanowiska czekają na analityków, ekspertów od wdrożeń, i bezpieczeństwa danych. Niebawem mogą być potrzebni specjaliści m.in. od AI. Minister cyfryzacji powołał zespół doradczy „Sztuczna inteligencja dla Polski”, który będzie opracowywał rekomendacje wykorzystania AI dla usprawnienia 10 obszarów działania państwa (m.in. bezpieczeństwo, edukacja, opieka zdrowotna).

W sektorze edukacji w roku akademickim 2022/23 w Polsce działało 359 uczelni (rejestr POL-on). Prawie wszyscy nauczyciele wykorzystują interaktywne tablice i projektory (98 proc.), różne formy multimedialne (97 proc.), platform e-learningowe (90 proc.). Wielu używa platform udostępniania plików, takich jak Google Drive, Dropbox (68 proc.) i narzędzi do współpracy grupowej, np. Google Docs, Microsoft 365 (62 proc.). Połowa korzysta z platform do oceny uczniów online (raport Cyfrowa szkoła 4.0.).

————————————————————-

Raport 360 – Rekrutacje w sektorze IT” opracowała Grupę Progres wspólnie z ekspertami organizacji Pro Progressio, systemu rekrutacyjnego Element, Uniwersytetu WSB Merito i LemonTree-IT.