Branżę czekają kosztowne zmiany, jednak nie będzie to trzęsienie ziemi” – ocenia regulacje przewidziane w unijnym akcie DMA Związek Cyfrowa Polska.

W zeszłym tygodniu osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie DMA (akt o rynkach cyfrowych), który ma w założeniu wspierać sprawiedliwą konkurencję na unijnym rynku cyfrowym.

Nie wywrócą rynku do góry nogami

„Propozycje, które miały potencjał do tego, by wywrócić cyfrowy rynek do góry nogami ze szkodą dla konsumentów, MŚP i dużych firm zostały całe szczęście mocno ograniczone lub odrzucone” – uspokaja Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Przepadły takie pomysły, jak zupełny zakaz reklamy ukierunkowanej, czy możliwość zastosowania rozdziału strukturalnego jako środka zapobiegawczego wobec dostawców podstawowych usług platformowych.

Będą koszty dla firm

Związek branżowy przyznaje jednak, że wejście DMA w życie oznaczać będzie kosztowne zmiany dla dostawców usług cyfrowych. Na razie jednak trudno ocenić skalę tego wpływu.

„Firmy branży cyfrowej będą musiały dokonać pewnych modyfikacji i zaadaptować się do nowych przepisów, a koszty ich działalności pójdą w górę” – uprzedza Michał Kanownik.

Jak przekonuje, DMA będzie miał wpływ na innowacyjność, rozwój rynku cyfrowego i sposób, w jaki powstają usługi cyfrowe w Europie.  

Co się zmienia

Wprowadzone wymaganie interoperacyjności spowoduje, że mniej popularne komunikatory będą współpracowały z największymi aplikacjami typu IMS w zakresie swoich podstawowych funkcji (np. wymiany wiadomości tekstowych).

Wymóg interoperacyjności miał dotyczyć szerokiego zakresu usług, ale ograniczono go do usług komunikacyjnych z uwagi na cyberbezpieczeństwo.

Konsumenci będą mieli też możliwość wyboru preferowanych usług w systemach operacyjnych, np. w smartfonach. Zakazano tzw. self-preferencing, czyli preferencyjnego traktowania usług platformowych w ramach innych usług świadczonych przez danego dostawcę. „Zakaz ograniczono do wyszukiwarek internetowych. To również stanowi przejaw zrozumienia władz dla skali wpływu regulacji na rynek cyfrowy” – wyjaśnia prezes.

W ocenie organizacji branżowej użytkownicy biznesowi zwrócą przede wszystkim uwagę na zmienione reguły dotyczące dostępu do sklepów z aplikacjami. „Możliwość wyboru preferowanego systemu płatności, czy bardziej swobodne zasady dostępu do usług sklepów z aplikacjami będą szczególnie cenne dla firm rozwijających aplikacje mobilne, czy prowadzących działalność e-commerce” – twierdzi Związek Cyfrowa Polska.

Znaczący wpływ nowych przepisów

„W sposób nieunikniony akt będzie miał wpływ na innowacyjność, rozwój rynku cyfrowego i sposób, w jaki powstają usługi cyfrowe w Europie” – podsumowuje Michał Kanownik. Jak twierdzi, docenia fakt, że w przepisach zachowano proporcjonalność obowiązków i mechanizm dialogu regulacyjnego pomiędzy KE a podmiotami objętymi obowiązkami wynikającymi z aktu.