Związek Cyfrowa Polska oraz Federacja Konsumentów jednym głosem przestrzegają klientów, jak nie paść ofiarą oszustów kupując sprzęt elektroniczny w sieci.

Apel ma związek z wydanym przez UOKiK oświadczeniem, dotyczącym bestcena.pl i dragonist.pl, gdzie sprzęt był nie tylko sprzedawany, lecz także najmowany. Urząd sprawdza, czy sprzedawcy wprowadzali klientów w błąd co do charakteru zawieranych umów.

„Zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy zamiast umowy sprzedaży oferują, np. umowę najmu „kupowanego” urządzenia albo umowę sprzedaży usługi, np. „najmu”.” – zauważają Związek Cyfrowa Polska, zrzeszający największe firmy z branży, oraz Federacja Konsumentów.

Organizacje wyjaśniają, że mając wynajęty sprzęt użytkownik może nie mieć prawa do gwarancji czy rękojmi w takim zakresie jak nabywca urządzenia. Nie można też go odsprzedać. Ponadto wierzyciele wynajmującego mogą dokonać zajęcia sprzętu.

Natomiast w razie nabycia sprzętu, który wcześniej nie został spłacony np. u operatora sieci istnieje ryzyko, że zostanie on zdalnie zablokowany przez operatora.

Przy zakupie sprzętu niewiadomego pochodzenia grozi odpowiedzialność karna za paserstwo – ostrzega Związek Cyfrowa Polska i Federacja Konsumentów.

 

Tanio z VAT marża i paragon 0% VAT

„Najbardziej atrakcyjne cenowo oferty najczęściej oferują np. fakturę VAT marżę, paragon 0% VAT lub inne potwierdzenie, które nie spełnia standardów faktury." – przyznają organizacje. Informują, że dokumenty nie spełniające standardów faktury nie są dowodem zakupu. Zgodnie z prawem, żeby spełnić warunki gwarancji, należy okazać dowód zakupu, w szczególności: paragon lub fakturę.

Na początku 2018 r. Ministerstwo Finansów zauważyło problem i ostrzegało sprzedawców elektroniki przed stosowaniem procedury VAT marża dla nowego sprzętu, grożąc konsekwencjami. Ustaliło, że jest to powszechna praktyka szczególnie w obrocie smartfonami i tabletami i – jak twierdzono – jest przez resort monitorowana.

Fiskus wiedział także o sprzedaży sprzętu bez faktur przez płatników VAT. Upominał, że dostawcy prowadzący taki handel narażają się na sankcje.

Najwyraźniej jednak ostrzeżeniami resortu nie wszyscy się przejęli.

 

Związek największych firm z branży i Federacja Konsumentów, zalecają nabywcom:

1. Sprawdź, czy na kupowany sprzęt jest wystawiona umowa sprzedaży.

2. Sprawdź, czy faktura bądź inny dokument potwierdzający zakup zawiera 23 proc. VAT. Sprzedawcy czasem jako potwierdzenie zakupu dają np. fakturę VAT marżę, paragon 0% VAT lub inne potwierdzenie, które nie spełnia standardów faktury. Nie jest więc dowodem zakupu.

3. Warto sprawdzić w treści umowy, jak będą rozstrzygane ewentualne spory, np. czy właściwy do tego sąd znajduje się na terytorium Polski – taka informacja najczęściej znajduje się na końcu umowy.

4. Sprawdź, czy telefon nie pochodzi z kradzieży. W bazie skradzionych telefonów www.kradzionytelefon.pl należy wpisać numer IMEI urządzenia.

5. Sprawdź, czy telefon nie jest niespłacony. To dotyczy telefonów, które zostały wzięte na abonament u danego operatora i nie zostały spłacone. Nabywca takiego urządzenia prawnie nie jest jego właścicielem. Warto sprawdzić IMEI kupowanego telefonu na stronie operatorów, m.in. na:  http://www.t-mobile.pl/c/sprawdzenie-imei oraz https://www.plus.pl/formularze/formularz-imei.