Zdecydowana większość inwestorów dostrzega w najbliższym czasie potencjał do przejęć przede wszystkim w branży IT. W badaniu przeprowadzonym przez KPMG w Polsce ten sektor wskazało 69 proc. ankietowanych inwestorów strategicznych i finansowych.

Zapytano ich również, jakimi firmami będą zainteresowani w ciągu kolejnego roku. Największy odsetek wskazał spółki dojrzałe (71 proc. inwestorów finansowych i 39 proc. strategicznych) oraz w fazie wzrostu (59 proc. i 64 proc.). Tylko 13 proc. wszystkich ankietowanych planuje przejmować startupy (częściej inwestorzy strategiczni).

Dlaczego kupują

Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy składaniu oferty jest potencjał wzrostu spółki. Zapytani o motywy zakupu, inwestorzy strategiczni najczęściej wymieniali chęć ekspansji geograficznej oraz przejęcia portfolio produktów i usług (po 79 proc. wskazań). Ważne są dla nich także synergie kosztowe, konsolidacja branży oraz przejęcie klientów i kanałów dystrybucji. W sumie więcej niż dwie trzecie wszystkich inwestorów kupuje firmy z zamiarem konsolidacji sektora.

Zdecydowana większość podmiotów finansowych (82 proc.) deklaruje, że głównym celem przejęć jest chęć osiągnięcia zysku na przyszłej odsprzedaży przedsiębiorstwa.

Przesadny optymizm co do synergii

Transakcje najczęściej nie dochodzą do skutku z powodu ryzyka zidentyfikowanego na etapie due diligence (90 proc.), a także zbyt wysokich oczekiwań sprzedającego co do ceny (88 proc.).

Dodatkowo inwestorzy finansowi rezygnują wskutek zmieniającego się otoczenia ekonomicznego lub pogarszających się perspektyw dla danej branży.

Z kolei najczęstszym powodem mniejszych niż zakładane korzyści z przejęć jest przeszacowanie efektów synergii (63 proc. wskazań). Oceniając efekt transakcji większość (60 proc.) wszystkich inwestorów kieruje się osiągnięciem zakładanej stopy zwrotu.

Średni czas potrzebny na przeprowadzenie transakcji przejęcia na polskim rynku wynosi 8 miesięcy (licząc od pierwszego kontaktu do podpisania umowy SPA). Inwestorzy finansowi finalizują zakup średnio 2 miesiące szybciej niż strategiczni.

W badaniu pytano 45 przedstawicieli firm scharakteryzowanych jako inwestorzy strategiczni lub inwestorzy finansowi.