Obok elektroniki jako branże szczególnie dotknięte przestępczością skarbową, wiceminister finansów Wiesław Jasiński, który jest także szefem skarbówki, wskazał sektor paliwowy, spirytusowy i tytoniowy.

Według przytaczanych przez niego danych suma ‚nieprawidłowości podatkowych’, czyli kwot nieodprowadzonych podatków, sięga 90 mld zł rocznie, w tym 40 mld zł to niezapłacony VAT, a ponad 20 mld zł – CIT (według szacunku PwC luka VAT w 2015 r. wyniosła 53 mld zł).

W ocenie ministra oszustwa są dziełem zorganizowanych gangów. ‚Mówimy o zorganizowanej przestępczości skarbowej.’ – zaznaczył Wiesław Jasiński. Zapowiedział, że resort chce uszczelnić system podatkowy w wymienionych branżach.

Temu będzie służyć tzw. mała zmiana podatku od towarów i usług. Potem przyjdzie czas na całkowicie nową ustawę o VAT. Według ministra jest ona konieczna do ograniczenia patologii. Nie podał on jednak terminu, kiedy mogłaby wejść w życie. ‚Trzeba zrobić to jak najszybciej, bo zaniechania poprzednich rządów powodowały powiększanie się tych luk’ – stwierdził Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Elektronika i usługi IT pod lupą skarbówki

Wskazanie elektroniki jako obszaru szczególnie zagrożonego przestępstwami skarbowymi sugeruje intensywne kontrole w tym sektorze. Już jesienią ubiegłym roku, jeszcze za poprzedniego rządu, ministerstwo finansów w Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. wskazało jako ‚obszary, na których organy podatkowe powinny szczególnie ogniskować swoją uwagę’, m.in. e-handel, usługi informatyczne oraz handel elektroniką.

Handel elektroniką określono jako obszar ‚szczególnie narażony na wyłudzanie podatku VAT lub unikanie zapłaty należności z tego tytułu’. Jako jedne z najgroźniejszych resort wymienił oszustwa karuzelowe, przyznając że istnieje ryzyko, iż uczciwi przedsiębiorcy mogą stać się nieświadomie uczestnikami nielegalnego procederu. Warto dodać, że taką konkluzję zawarto już po wprowadzeniu odwróconego VAT-u w handlu telefonami, tabletami, laptopami i konsolami do gier (od 1 lipca 2016 r.).

Skarbówka nie wykryła jednak wielu przypadków oszustw w branży elektronicznej. Najwięcej dotyczyło wyłudzeń zwrotu VAT-u w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (9 według wspomnianego dokumentu planu – nie podano, w jakim okresie) oraz udziału w transakcjach karuzelowych (8).

Jeśli chodzi o e-handel i usługi informatyczne, w uzasadnieniu wskazania ich jako ryzykowne, wśród typowych zagrożeń, prowadzących do unikania podatków, ministerstwo wymieniło m.in.: zaniżanie przychodów z e-sprzedaży poprzez niewykazywanie obrotu na portalach aukcyjnych, brak rejestracji w podatku VAT, nierejestrowanie sprzedaży, niewystawianie faktur.

Najczęściej wykrywaną nieprawidłowością w e-handlu i usługach informatycznych było według resortu niewykazanie przychodów w pełnej wysokości przez przedsiębiorców (322 przypadki) i nienależne odliczenia VAT-u (159).