Oferta Tech Data została poszerzona o okablowanie strukturalne firmy Brand-Rex. Na mocy podpisanej z producentem umowy polski oddział Tech Data stał się Autoryzowanym Dystrybutorem Systemów Okablowania Strukturalnego MillenniuM.
MillenniuM – to system okablowania strukturalnego oferujący wybór dowolnej kombinacji spośród miedzianych kabli nieekranowanych i ekranowanych, światłowodów oraz ich komponentów.