BPSC wdroży system Impuls BPSC w SGL Angraph. W pierwszej fazie wdrożenia, Impuls BPSC ma być zainstalowany na 30 stanowiskach. W miarę modernizacji zakładu, do systemu podłączane będą wszystkie pozostałe urządzenia produkcyjne. Według planów każdy pracownik będzie posiadał magnetyczną kartę identyfikacyjną, która posłuży do włączania maszyny używanej do pracy. Na tej podstawie system Impuls będzie dokonywał analizy zużycia sprzętu i pomiaru wydajności pracy.