Euvic (wcześniej pod nazwą LGBS) tworzy federację spółek IT. Kupuje udziały w firmach, których oferta jest komplementarna. Bonair specjalizuje się we wdrażaniu systemów dziedzinowych dla sektora finansowego oraz rozwiązań Microsoft Dynamics ERP  i CRM  dla przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych i administracji. Zwłaszcza kompetencje Bonair w zakresie wdrożeń ERP, a także obszar geograficznego działania spółki, są istotne dla grupy. Bonair ma swoje biura w 5 miastach w Polsce. Głównym ośrodkiem jest warszawskie biuro. Bonair tworzy blisko 200-osobowy zespół analityków, projektantów, konsultantów, programistów i inżynierów systemowych. Firmy mają już za sobą wspólne projekty. 

„Zdecydowaliśmy się zacieśnić współpracę tworząc kapitałowe powiązania między naszymi firmami i jednocześnie rozszerzyć jej obszar przez przystąpienie do grupy Euvic i klastra Human Cloud” – wyjaśnia Andrzej Wach, prezes Bonair.

Bonair dołączył do klastra Human Cloud, skupiającego firmy IT i śląskie ośrodki akademickie.

„Wszystko wskazuje na to, że zaproponowany przez Euvic model federacyjny sprawdza się w praktyce. Grupa rośnie w siłę, a transakcje obejmują coraz większe podmioty” – twierdzi Wojciech Wolny, prezes Euvic.

Oprócz zakupu udziałów w Bonair grupa zainwestowała wcześniej w Hycom, spółkę specjalizującą się w rozwiązaniach omnichannel. Łącznie zespół powiększył się o 400 fachowców.

Grupa Euvic ma klientów w 15 krajach, świadczy usługi IT. Przejęło udziały m.in. w takich spółkach jak X-Code, Spot, Speednet, Bipronet, IT-Dev, Fild.Net, Omnis. W skład grupy wchodzi także LGBS Energia, austriacki współzałożyciel LGBS – LG Nexera AG, Internetium, oraz spółka Euvic w USA. Powiązany z Euvic jest również Multishoring.info.