Specjaliści IT to najbardziej poszukiwani eksperci w kraju – wynika z danych Pracuj.pl. W 2022 r. skierowano do nich aż 25 proc. ogłoszeń z 1,1 mln w całym serwisie, czyli blisko 280 tys. Rok wcześniej udział ten wynosił 22 proc. z 974 tys. (ok. 215 tys.). Także w I poł. 2022 r. były na topie.

W ub.r. w sektorze IT najczęściej kierowano oferty do specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16 proc. wszystkich ogłoszeń) i administracji IT (9 proc.).  

107 tys. ogłoszeń od firm IT

Jeśli chodzi o branże, które najintensywniej rekrutowały w 2022 r., to po rocznej przerwie na szczycie rankingu znalazły się firmy z sektora finanse i bankowość. Wyprzedziły one lidera z 2021 r., czyli branżę IT.

Firmy IT zamieściły ponad 107 tys. ogłoszeń, czyli co dziesiątą ofertę w serwisie w całym ub.r. Jest to o ponad 7 tys. więcej ofert niż w 2021 r., co potwierdza duże zapotrzebowanie przedsiębiorców IT na fachowców.

Jednocześnie jednak wyniki zestawienia branż wskazują, że specjaliści IT coraz częściej rekrutowani są także przez firmy z innych branż.

Dane wskazują również na rosnącą rolę kompetencji cyfrowych w oczekiwaniach pracodawców.

Eksperci wyjaśniają to zjawisko tym, że pandemia stała się katalizatorem do przenoszenia wielu usług i pracy do przestrzeni wirtualnej. Cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych przyczyniła się do wzrostu firm i całych branż. Ten proces nie byłby możliwy bez pracowników posiadających przynajmniej podstawowy zakres umiejętności cyfrowych.

Zapotrzebowanie na takie zdolności stale rośnie, co przekłada się na rekrutację. Już 35 proc. wszystkich ofert w serwisie Pracuj.pl w 2022 r. (czyli ok. 350 tys.) dotyczyło specjalizacji, w których szczególnie wzrasta znaczenie kompetencji cyfrowych – to wynik nieco wyższy, niż rok wcześniej.

Jedna czwarta takich anonsów była skierowana do specjalistów IT. Wymagania kompetencji cyfrowych dotyczyły poza nimi najczęściej kandydatów z obszaru marketingu i reklamy (5 proc.), internetu/e-commerce (3 proc.) oraz badań i rozwoju (2 proc.).

Praca zdalna nadal popularna

Łącznie 35 proc. ogłoszeń aktywnych w serwisie Pracuj.pl pod koniec grudnia 2022 r. stanowiły takie, które umożliwiały pracę zdalną, hybrydową lub dowolny wybór jednego z tych modeli. Praca w pełni zdalna była dostępna w przypadku 21 proc. ofert. Natomiast co czwarta (25 proc.) umożliwiała pracę hybrydową.

Spadek liczby ofert r/r w IV kw. 2022 r.

Jednocześnie eksperci zaznaczają, że wydarzenia geopolityczne i gospodarcze nie pozostawały bez wpływu na postawy pracodawców. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kw., gdy opublikowano łącznie blisko 600 tys. ofert na 1,1 mln w całym roku.

W III kw. 2022 r. zaobserwowano ustabilizowanie się liczby ofert na całym rynku pracy w kraju w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Natomiast w IV kw. 2022 r. widoczne były umiarkowane spadki rok do roku. Jednak nawet w tej sytuacji odnotowano drugi najwyższy wynik dla IV kwartału w całej historii portalu. Przykładowo, w IV kw. 2020 r. pracodawcy zamieścili o ponad 1/3 mniej ofert, niż w IV kw. 2022 r.

„II półrocze 2022 zasygnalizowało, w jak dużym stopniu wydarzenia gospodarcze wpływają na dynamikę rekrutacji. Na tle historycznym wciąż mamy do czynienia z wysokim zapotrzebowaniem na talenty, jednak dostrzegamy pewne spowolnienie, naturalne w tych okolicznościach” – komentuje Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl. sytuację na całym krajowym rynku pracy.