Błędna koncepcja cyfryzacji, a także jej opóźnienia budzą obecnie największe obawy menedżerów i szefów firm – według badania Gartnera. Wskazało je 52 proc. i 51 proc. pytanych. Przyprawiające dotąd decydentów o największy ból głowy tempo zmian przestało ich tak bardzo martwić i wypadło z pierwszej piątki zagrożeń.

Zwłaszcza kierownictwo firm z branży IT i telekomunikacyjnej jest zaniepokojone pomyłkami związanymi digitalizacją (75 proc.). Z kolei sektor bankowy i energetyczny były najbardziej zatroskane opóźnieniami cyfryzacji (70 proc.).

Skalę obaw pokazuje dodatkowe badanie. Mianowicie dla 60 proc. menedżerów wyższego szczebla największym strapieniem jest powolne wdrażanie strategii i niewystarczające możliwości cyfrowe ich organizacji.

Strategia działania w ciemno

Badanie sugeruje, że wiele firm wdrażając zmiany w biznesie działa po omacku i wątpi w ich efektywność. Tylko 35 proc. strategów stwierdziło, że są pewni, jakie inwestycje i inicjatywy są potrzebne, aby wesprzeć przyszły model biznesowy przedsiębiorstwa. Natomiast 20 proc. utrzymuje, że wie, jak te innowacje pozytywnie wpłyną na ich organizacje. Tylko 8 proc. strategów było przekonanych, iż kierownictwo wyższego szczebla zgodziło się na te zmiany.

Wynika z tego, że menedżerowie w większości nie są przekonani do zmian wdrażanych w transformacji biznesu, nawet jeśli one już są w toku.

Analityk Gartnera radzi, jak zmniejszyć ryzyko błędów w cyfryzacji. Mianowicie lepiej realizować kolejne etapy krok po kroku. Zorganizowanie transformacji w oddzielne projekty zmniejsza ryzyko poważnych problemów. Uważa ponadto, że w transformacji powinny uczestniczyć także osoby zarządzające ryzykiem. Tymczasem tylko 35 proc. projektów odbywa się z ich udziałem.

 

5 największych zagrożeń dla firm w ocenie menedżerów

 

  IV kw. 2018 r. I kw. 2019 r. II kw. 2019 r. III kw. 2019 r.
1 Niedobór talentów Coraz więcej regulacji dotyczących prywatności Tempo zmian Błędne koncepcje cyfryzacji
2 Coraz więcej regulacji dotyczących prywatności Tempo zmian Opóźnienie cyfryzacji Opóźnienie cyfryzacji
3 Tempo zmian Niedobór talentów Niedobór talentów Założenia strategiczne
4 Opóźnienie cyfryzacji Opóźnienie cyfryzacji Błędne koncepcje cyfryzacji Lokalizacja danych
5 Błędne koncepcje cyfryzacji Błędne koncepcje cyfryzacji Lokalizacja danych Rozmowy handlowe USA i Chin

Źródło: Gartner

 

Rośnie obawa wojen handlowych

Ryzyko związane z zewnętrznymi zagrożeniami makroekonomicznymi, takimi jak wojna handlowa USA-Chiny, stanowi coraz większe źródło niepokoju wśród kadry kierowniczej. Znalazło się w Top 5 zagrożeń. Jednak analityk zauważa, że  trzy główne wskazane niebezpieczeństwa dotyczą działań podejmowanych wewnątrz przedsiębiorstw – menedżerowie najbardziej martwią się swoimi strategiami związanymi z cyfryzacją i zasobami niezbędnymi do ich realizacji.

W badaniu pytano 144 kierowników wyższego szczebla w firmach różnych branż w różnych regionach świata.