Według Black Pointa laboratorium TÜV Rheinland Polska zawiesiło certyfikat T nr 61000064.001 wydany dla produktów na licencji Actionu oraz poinformowało, że Action nie ma prawa do posługiwać się certyfikatem TÜV i umieszczać jego znaku na swoich wyrobach. Zawieszenie było efektem reklamacji złożonej przez Black Pointa – zdaniem firmy informacje dotyczące wydajności produktów ActiveJeta były nierzetelne. Action ma dwa miesiące, aby przedstawić działania korygujące. Jeżeli tego nie zrobi, certyfikat zostanie wycofany. 

Według TÜV reklamacja dotyczyła jednego produktu (AT-05N), który zdaniem Rafała Ornowskiego, Dyrektora Marki ActiveJet, pozytywnie przeszedł ponowną weryfikację. Menedżer wyjaśnia również, że zawieszenie certyfikatu to standardowa procedura stosowana przez TÜV w takich wypadkach.

– TÜV Rheinland każdorazowo po zgłoszeniu reklamacji zawiesza dokumenty certyfikujące do momentu wyjaśnienia sprawy. Na tego typu procedurę nie wpływa liczba reklamowanych produktów – mówi Rafał Ornowski – W przypadku ActiveJet reklamacja dotyczyła jednego produktu AT-05N. Ze wstępnych ustaleń z Laboratorium TÜV Rheinland Polska wynika, że reklamowany produkt przeszedł pozytywnie ponownie wykonane testy.

ActiveJet spodziewa się oficjalnego dokumentu, potwierdzającego utrzymanie certyfikatu.