Computer Associates i DataTreasury ogłosiły współpracę w dziedzinie zabezpieczeń biometrycznych. Dwa rozwiązania – CA eTrust i DataTreasury Biometric Authentication repository – utworzą podstawę software’ową dla systemu identyfikacji biometrycznej. System pozwoli na bezpieczniejsze przeprowadzanie transakcji handlu elektronicznego bez potrzeby podawania identyfikatorów i haseł. Ma on umożliwiać bezpieczną weryfikację danych biometrycznych za pośrednictwem Internetu.