Rynek oprogramowania Big Data i analitycznego odnotuje silny wzrost w nadchodzących latach – przewiduje IDC.

Przewiduje się, że aktualna sytuacja geopolityczna będzie miała łagodny wpływ na wzrost tego rynku, z pozytywnymi perspektywami na przyszłość.

Otóż z powodu ciągłych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw i zmianami popytu, trend wykorzystywania danych przez firmy do analizowania, przewidywania i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych utrzyma się – uważają analitycy.

Co istotne, rynek software’u Big Data i analityki umiarkowanie ucierpiał z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej. W pierwszej połowie 2022 r. w regionie EMEA odnotowano wzrost przychodów o 10 proc. r/r w USD, a licząc po stałych kursach walut o 19,5 proc.

W 2023 r. według prognozy wydatki powinny wzrosnąć o 15,2 proc.

Nowe technologie są odporne na kryzysy
„Podobnie jak w przypadku pandemii, pierwsza połowa 2022 roku pokazała, że najbardziej rewolucyjne technologie – takie jak aplikacje analityczne, platformy oprogramowania AI oraz narzędzia do integracji i integralności danych – są mniej podatne na wyzwania rynkowe. Są one kluczowe dla strategii poszukiwania nowych możliwości i ograniczania ryzyka” – komentuje Thomas Vavra, zastępca wiceprezesa IDC.

Według prognozy na lata 2022 – 2026, wzrost wydatków na oprogramowanie do Big Data i analityki w regionie EMEA osiągnie 19,1 proc. co roku.

Z kolei w rynku software’u do Big Data i analityki narzędzia i platformy BI i analityki pokażą największy wzrost, o 23,6 proc. co roku w okresie objętym prognozą.