TenderHut najprawdopodobniej zamknie 2019 r. sumą obrotów 36 mln zł. To 12,6 mln zł (53 proc.) więcej w porównaniu do 2018 r., gdy z kolei wzrost wobec 2017 r. wyniósł 47 proc. Coraz większe obroty są związane z przejęciami i rozwojem zagranicznych oddziałów, a także z nowymi projektami. Strategia TenderHut polega na konsolidacji spółek pod skrzydłami grupy. Są to firmy software’owe, dostawcy rozwiązań, firmy wdrożeniowe. Najwięcej klientów grupa ma za granicą. W ub.r. 40 proc. przychodów wygenerowała w krajach skandynawskich.

Grupa działa od 2010 r. i została założona w Białymstoku (do 2015 r. jako Codearch, zmieniła się wówczas nazwa, zarząd i udziałowcy). Gdy TenderHut ruszyła z ekspansją w 2015 r., generował 6,4 mln zł przychodów.

Robert Strzelecki, prezes TenderHut, zapowiedział, że po okresie intensywnej konsolidacji grupa weszła w czas strategicznych inwestycji. Celem na kolejne lata jest maksymalizacja zysku i ekspansja na kolejne rynki. Spółka nie podała szacunku zysku za 2019 r. W 2018 r. TenderHut miał 1,77 mln zł zysku netto przy 23,78 mln zł przychodów, a w 2017 r. – 1,03 mln zł zysku przy 16,17 mln zł przychodów.