Za przelew na konto kontrahenta – czynnego podatnika VAT, którego rachunku nie ma na tzw. białej liście podatników VAT, grożą kary – wydatku powyżej 15 tys. zł nabywca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w PIT albo CIT. Ryzykuje również solidarną odpowiedzialność w VAT, jeżeli sprzedawca nie ureguluje należnego podatku.

Sankcji można uniknąć, jeżeli w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu kupujący zawiadomi urząd skarbowy wystawcy faktury o fakcie wpłaty należności na rachunek, którego nie ma w wykazie.

Zawiadomienie trzeba złożyć na formularzu ZAW-NR. Resort finansów udostępnił go na początku roku. Dokument można złożyć na papierze albo w formie elektronicznej.