Atman zwyciężył w przetargu na świadczenie usług kolokacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Infrastruktura IT BGK zostanie przeniesiona z serwerowni w centrali banku do warszawskiego centrum danych polskiego operatora. Wartość umowy zawartej na 4 lata wynosi 9,53 mln zł. Zawiera ona opcję wydłużania okresu współpracy o cztery roczne okresy. Całkowita wartość takiego przedłużonego, 8-letniego kontraktu wynosi 17,18 mln zł brutto.

ATM, właściciel marki Atman, w przetargu pokonał NASK. Wartość konkurencyjnej oferty wyniosła 10,6 mln zł brutto, a z opcją przedłużenia – 22,4 mln zł.

BGK gotów był przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odpowiednio 11,9 mln zł oraz 24,5 mln zł. Wybrał ofertę Atmana jako najkorzystniejszą cenowo, przyznając jej w związku z tym ponad 20 pkt więcej niż NASK.

Cena miała decydujące znaczenie dla wyboru oferty, przed wykonawcą postawiono również wymagania funkcjonalne: odległość centrum kolokacji od zapasowego centrum danych w BGK, odległość od infrastruktury kolejowej, udostępnienie systemu monitorowania łączy światłowodowych. Wykonawca zobowiązał się ponadto do udostępnienia systemu monitorowania stanu łączy światłowodowych w zakresie stanu poszczególnych kanałów Ethernet i FC (up/down) oraz pomiaru opóźnień.

Zamawiający uznał, że oferta Atmana spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym dotyczące lokalizacji, wyposażenia i bezpieczeństwa centrum danych. Istotne były także usługi dodatkowe, jak m.in. migracja urządzeń IT z centrali BGK wraz z czasową usługą transmisji, zapewniającą stabilną komunikację między infrastrukturą już przeniesioną a zasobami oczekującymi na migrację.

W ramach umowy Atman umieści w jednym ze swoich obiektów 26 szaf rack zawierających sprzęt teleinformatyczny z centrali BGK, a także zagwarantuje możliwość rozbudowy tego środowiska o kolejne 19 szaf. Zgodnie ze specyfikacją techniczną zamówienia, zasoby banku zostaną ulokowane w tzw. boksie, czyli całkowicie wydzielonej powierzchni kolokacyjnej. To oznacza, że nikt nieupoważniony – ani inni użytkownicy serwerowni, ani obsługa centrum danych – nie będzie mógł nawet dotknąć szaf Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rośnie rynek kolokacji

Według IHS Markit przewiduje, że w ciągu 5 lat światowy rynek usług kolokacji będzie rósł średnio o 8,4 proc. rocznie, osiągając wartość 38,8 mld dol. w 2023 r. To o 12,9 mld dol. więcej niż w 2018 r.

Firmy przenoszą swoją infrastrukturę do centrów danych, biorąc po uwagę np. argumenty kosztowe, problemy z pozyskaniem specjalistów IT czy konieczność spełnienia wymogów regulatora.

W Polsce także widać trend wzrostowy. Według Audytela w 2018 r. powierzchnia kolokacyjna w centrach przetwarzania danych wzrosła o 5 proc. – do 93 tys. mkw. Zdaniem ekspertów polski rynek data center będzie zyskiwał na wartości – w 2023 r. ma ona wynieść 2,09 mld zł. Źródłem wzrostu przychodów mają być usługi dodane, np. w chmurze, ale także kolokacja, która obecnie przynosi branży ok. 200 mln zł rocznie.