Compaq Computer wprowadził na rynek regionu EMEA nowe produkty do łączności bezprzewodowej z sieciami LAN. Nowe produkty do łączności bezprzewodowej obejmują:
– urządzenia zapewniające bezprzewodowy dostęp do sieci LAN z szybkością 11 Mb/sek.
– punkty dostępowe do bezprzewodowej sieci LAN (WL410 wireless SMB Access Point i WL510 wireless Enterprise Access Point),
– bramy dostępowe (WL310 Home Office Gateway),
– akcesoria dla sieci bezprzewodowych.

Compaq ma dwa rozwiązania w zakresie punktów dostępowych do bezprzewodowej sieci LAN. Dla potrzeb małych i średnich jest sprzedawany bezprzewodowy punkt dostępowy WL410 wireless SMB Access Point. Natomiast WL510 wireless Enterprise Access Point, bazujący na podwójnym-radiowym gnieździe PC Card przeznaczony dla dużych korporacji jest rozwiązaniem o dużych możliwościach i szerokim paśmie. Punkt dostępowy WL510 zawiera także jedną kartę Compaq WL110 PC Card.
Oba punkty dostępowe mogą być zasilane z lokalnego gniazdka AC lub poprzez kabel Ethernet. Nowe produkty LAN wykorzystują technikę Wi-Fi (Wireless Fidelity) w standardzie IEEE 802.11b HR Industry Standard.
WL310 Home Office Gateway zapewnia 64-bitowe kodowanie w standardzie WEP, posiada wbudowany modem V.90 oraz port Ethernet umożliwiający bezpośrednie połączenie z linią ADSL lub modemem kablowym.
Wyżej wymienione produkty są już w sprzedaży.