Ruszyło Ogólnopolskie Badanie Dojrzałości Product Designu. Jest bezpłatne i trwa 60 minut.

Diagnoza pozwoli wskazać obszary, które wymagają zoptymalizowania, co finalnie pozwoli na zmniejszenie kosztów, zwiększenie konkurencyjności i sprawdzenie, jak firma radzi sobie z monetyzacją prac – zapewniają autorzy badania. Metodyka powstała przy współpracy ekspertów Symetrii UX z międzynarodowym stowarzyszeniem UX Alliance.

Po przeprowadzeniu badania organizacja będzie miała dostęp do uśrednionych wyników innych firm z branży, więc pozna obszary, które należy wzmocnić lub co najmniej utrzymać na dotychczasowym poziomie.

Joelle Stemp z Yu Centrik dodaje, że dzięki badaniu firmy szybko będą mogły zdiagnozować problemy biznesowe, a następnie tak przekierować działania na osiąganie określonych wyników.

„Będzie to możliwe m.in. poprzez zwiększenie efektywności prac designu, wzrost zadowolenia pracowników oraz zmniejszenie liczby nieporozumień z klientami” – tłumaczy Joelle Stemp.

Na czym polega badanie

W trwającej 60 minut rozmowie sprawdzane są trzy obszary – mierniki, ludzie i design.
Efektem badania jest diagram, który obrazuje mocne i słabe strony product designu. W obszarze mierników sprawdzana jest np. efektywność prac i określane są etapy rozwoju produktów. Po zebraniu wszystkich wyników uczestnicy badania otrzymają raport, który pozwoli porównać, jak wypadają na tle konkurencji. Projekt kończy się też webinarem, na którym specjaliści Symetrii podsumują raport i przekażą uczestniczącym firmom najważniejsze wnioski.

Dzięki wprowadzeniu zmian z obszaru designu, badana firma może zwiększyć ROI projektowania, optymalizować procesy i maksymalizować zyski, lepiej ustalić cele i wymagania czy zyskać większą swobodę przy projektowaniu.

„Jednym z największych problemów software house’ów jest bardzo duża rotacja pracowników. W rozmowie sprawdzamy choćby to, jak odbywa się rekrutacja na stanowiska, jakie projekty realizują pracownicy i czy są z nich zadowoleni. Ważny jest też czynnik zarządzania zasobami. Na podstawie tych i dodatkowych pytań możemy określić mocne i słabe strony w tym segmencie – jak i w pozostałych badanych – oraz zaproponować zmiany, które przysłużą się rozwojowi organizacji” – wyjaśnia Wojciech Chojnacki z Symetrii UX, współautor badania. Jego współtwórcami są również Joelle Stemp, General Manager w Yu Centrik oraz Florian Egger, Managing Director w Telono UX, którzy współpracują w ramach międzynarodowego stowarzyszenia UX Alliance.

Jak zgłosić się na designdiagnose.pl
Badanie jest ogólnodostępne. Przedstawiciele software house’ów mogą zadeklarować udział poprzez formularz na stronie designdiagnose.pl. Analiza jest bezpłatna i nie ma granicznej daty przystąpienia do niej.