IT Business Centre rozpoczął realizację programu 'Bezpieczna strona’. Głównym założeniem programu jest wypracowanie jednolitych standardów ochrony prywatności w Internecie. Do programu może przystąpić każdy właściciel strony internetowej, który jest tym zainteresowany i spełnia wymagania związane z realizacją programu. Po przystąpieniu do programu jego uczestnicy otrzymują uprawnienia do używania na stronach specjalnego znaku 'stempel zaufania’. Oznaczenie strony stemplem ma być gwarancją dla odwiedzających, że ich dane osobowe przetwarzane są w sposób ściśle określony i zgodny z uregulowaniami prawnymi.