Światowe wydatki na sprzęt, oprogramowanie i usługi związane z bezpieczeństwem cyfrowym wzrosną o 6 proc. w 2020 r. (do 125,2 mld dol.), ze względu na inwestycje związane z pracą zdalną oraz coraz większymi zagrożeniami i wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa – prognozuje IDC.

Do 2024 r. średnia roczna stopa wzrostu powinna wynieść 8,1 proc.

Trzy branże z największymi inwestycjami w bezpieczeństwo (bankowość, produkcja i administracja centralna) będą generować ok. 30 proc. całkowitych wydatków w 2020 r. oraz do 2024 r.

Z kolei wzrost wydatków na ochronę cyfrową w tym roku jest spodziewany zwłaszcza w administracji centralnej (+10 proc.), lokalnej (+8,9 proc.) i telekomunikacji (+8,5 proc.). Tylko te trzy sektory ma cechować poprawa w dwucyfrowej skali w ciągu najbliższych 5 lat (średnio +11,1 proc. co roku).

Warto zauważyć, że rynek cybersecurity to przede wszystkim rynek dużych firm. Odpowiadają one za największą wartość sprzedaży (ok. dwie trzecie globalnie), co jest oczywiste, ale też najszybciej będą zwiększać inwestycje – co roku według prognozy o 8,6 proc. (korporacje powyżej 1 tys. pracowników) i 9,3 proc. (firmy liczące 500 – 1000 pracowników). Mniejsze podmioty nie dorównują im tempem wzrostu nakładów na ochronę cyfrową.

Usługi zarządzane zapewnią największe wpływy

Usługi będą największym i najszybciej rozwijającym się segmentem rynku zabezpieczeń, odpowiadając za około połowę wszystkich wydatków i 10,5 proc. wzrostu co roku.

Zwłaszcza usługi zarządzane będą generować największe wpływy. Tutaj też klienci będą najszybciej zwiększać inwestycje (+13,6 proc. co roku). Następna w kolejności jest integracja i konsulting.

Analityk wyjaśnia popularność usług złożonością technologii bezpieczeństwa i jej rozwojem, co wymaga fachowej analizy i projektowania.

Oprogramowanie będzie drugim co do wielkości segmentem rynku zabezpieczeń, na czele z ochroną punktów końcowych, analityką bezpieczeństwa i oprogramowaniem do reagowania i orkiestracji.

Z kolei wydatki na sprzęt będą zdominowane przez potrzeby w zakresie bezpieczeństwa sieci.

Oczekuje się, że oba segmenty produktów odżyją w 2021 r., przy rocznym wzroście na poziomie 9,6 proc. w przypadku sprzętu i 4,4 proc. na oprogramowaniu.

Prognoza wydatków na bezpieczeństwo cyfrowe w latach 2020 – 2024