W 2017 roku w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) przeciętna organizacja planuje wdrożenie 18 usług aplikacyjnych. W roku 2016 średnia na świecie wyniosła 12 wdrożeń. Z uwagi na rosnące zagrożenie po raz pierwszy szybkość wdrożenia oraz dostępność zostały uznane przez uczestników badania „2017 State of the Application Delivery” za mniej istotne niż ogólne bezpieczeństwo aplikacji. Wśród najważniejszych usług zapewniających bezpieczeństwo wymieniono: firewalle sieciowe, antywirusy oraz usługi SSL VPN.  

Zdaniem prawie połowy respondentów (48 proc.) do końca 2017 roku trzy czwarte wszystkich aplikacji danego przedsiębiorstwa znajdzie się w chmurze. W ciągu najbliższych 3-5 lat chmury prywatne będą pełniły strategiczną funkcję w organizacji, 46 proc. firm działających w regionie EMEA planuje w najbliższym roku inwestycje w rozwój chmur prywatnych. Czterech na pięciu respondentów przyznało, że wdraża chmurę w modelu hybrydowym.

Według 61 proc. uczestników badania chmura powinna zapewniać ten sam poziom bezpieczeństwa oraz możliwości audytowania co usługi serwerowe. Głównym wyzwaniem, według jednej czwartej badanych, jest zapewnienie spójnej polityki w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich wykorzystywanych środowiskach. Tym bardziej, że zdaniem większości badanych ataki stają się coraz bardziej złożone i wyrafinowane.