W najnowszym raporcie „Trend Micro 2017 1H Smart Home Network Security Summary” producent wskazuje 10 regionów świata, w których następuje najwięcej cyberataków na domowe routery. Włamania na urządzenia Internetu Rzeczy stają się obecnie coraz bardziej zróżnicowane i złożone. Przestępcy przejmują kontrolę nad domowymi routerami, aby z nich przeprowadzać ataki na inteligentne urządzenia domowe. Według Trend Micro w ciągu ostatnich sześciu miesięcy miało miejsce 1,8 miliona włamań za pośrednictwem domowych routerów. 8 proc.  z tej liczby było cyberatakami wychodzącymi, podczas których hakerzy uzyskali dostęp do urządzenia domowego, a następnie zdalnie uruchomili szkodliwe oprogramowanie, aby uzyskać poufne informacje, np. hasła, lub przechwycić dane przesyłane przez urządzenia. 

Krajami o największej liczbie ataków na inteligentne urządzenia domowe są Stany Zjednoczone, Chiny i Wielka Brytania (odpowiednio 28, 7 i 7 proc.). Na kolejnych miejscach plasują się: Hongkong i Kanada( po 5 proc.), Australia, Szwecja i Holandia (po  4 proc.), Tajwan i Rosja (po 3 proc.). Według Trend Micro trzy czynniki najbardziej wpływające na zagrożenie inteligentnych urządzeń domowych to: podłączanie ich do niezabezpieczonych sieci na długi czas, pozostawianie domyślnych haseł oraz długi cykl życia takich urządzeń i rzadkie aktualizacje ich oprogramowania. Dla bezpieczeństwa inteligentnych rozwiązań domowych kluczowe znaczenie mają: wszechstronne zabezpieczenia, wiedza użytkowników o konieczności właściwej konfiguracji oraz regularne aktualizowanie software’u.