Efektywna cyfryzacja procesów w firmie nie będzie możliwa bez czynnika ludzkiego, a dokładniej – nakreślenia i wdrożenia w życie nowych zasad współpracy IT z biznesem – wynika z raportu Polcom i Intela.

Otóż 94 proc. ankietowanych uważa, że menedżer IT powinien funkcjonować jako katalizator innowacji, który wprowadza nowe technologie do organizacji.

Aż 82 proc. respondentów deklaruje, że sprawny menedżer powinien przekuwać pomysły na język korzyści biznesowych, a nie technologii. Ponadto 83 proc. twierdzi, że rolą menedżera IT jest spajanie technologicznie wszystkich działów przedsiębiorstwa.

Jak IT hamuje biznes

Wśród czynników hamujących biznes ankietowani wymienili przestarzałe systemy i technologie powodujące rosnący dług technologiczny (65 proc.). To nieco częściej wskazywany problem niż niewystarczający poziom finansowania (63 proc.) i zagrożenia związane z atakami hakerskimi, np. ransomware (62 proc.).

Respondenci za duże wyzwanie dla ich firm uznali również braki kadrowe. Choć może być to nie tylko kwestia niedoborów fachowców, ale też tego, że niektóre firmy ich nie szukają. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 91 proc. firm twierdzi, że są trudności w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach, jednak 72 proc. nie inwestowało w kapitał ludzki w 2021 r. i nie ma takiego zamiaru w 2022 r. Sposobem radzenia sobie z brakiem specjalistów jest pozyskanie kompetencji z zewnątrz.

Już nawet 50 proc. budżetów na chmurę

Według 67 proc. ankietowanych chmura jest obecnie głównym motorem zmian technologicznych. Ponadto 43 proc. ankietowanych uważa, że wyniesienie do chmury aplikacji biznesowych poprawi efektywność kosztową firmy.

Blisko połowa (44 proc.) pytanych organizacji zamierza w 2022 r, przeznaczyć na rozwiązania chmurowe między 10 a 50 proc. swoich budżetów IT – według badania Polcomu i Intela.

Jak przekonują autorzy raportu, odciążone w ten sposób zespoły IT mogą z kolei pracować nad innowacjami i uczestniczyć w budowie strategii.

———–

Dane pochodzą z raportu Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022 Chmura i nowe technologie”.