Marcin Sobka, wiceprezes S4E ds. finansowych, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jednak ze skutkiem na koniec dnia 28 lutego 2021 r. – poinformowała spółka. Czyli na razie pozostaje na stanowisku.

Marcin Sobka jest związany z krakowskim VAD-em od ponad 3 lat. W maju 2019 r. został dyrektorem finansowym i wszedł do zarządu. Wcześniej (od 2017 r.) był w radzie nadzorczej S4E, pełniąc funkcję dyrektora ds. kontrollingu w grupie ABC Data.

Przed przejściem do ABC Daty Marcin Sobka był dyrektorem ds. kontrollingu w spółce Polenergia, a poprzednio pracował w EY i KPMG.

Zarząd S4E tworzą obecnie: Stane Brlecic (prezes), Arkadiusz Możdzeń (wiceprezes ds. operacyjnych i handlowych) i Marcin Sobka (wiceprezes ds. finansowych).