Niższa stawka podatku od osób prawnych obejmie firmy, które w poprzednim roku finansowym osiągnęły mniej niż 1,2 mln euro przychodów (łącznie z VAT) – według projektu przygotowanego przez resort.

Ministerstwo chce jednocześnie ograniczyć opcje generowania strat przez firmy. Temu mają służyć inne zapisy projektu, np. zmiana zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce. Ograniczenie możliwości unikania opodatkowania ma zapobiec stratom budżetu po wprowadzeniu obniżonego CIT-u. Resort ocenia, że wpływy z podatku spadną o ok. 270 mln zł rocznie, ale zmiany uszczelniające system podatkowy zrekompensują ten ubytek.

Niższy CIT ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.